Scheiden; weggaan of niet


Veel mensen voelen zich gevangen in een huwelijk. partners die dit aangeven blijven voornamelijk uit praktische overwegingen bij elkaar.Een relatie is meer dan houden van, het is ook zakelijk. Mensen zijn bang voor veranderingen, achteraf blijkt dat het allemaal wel mee valt. Zodra er kinderen in het spel zijn, is het stoppen met een relatie niet wenselijk, kinderen uit gebroken relaties hebben later problemen zoals depressie en verslavingen. een goede verstandshouding is vaak dichterbij voor mensen die in een relatie crisis zitten dichterbij dan men vaak denkt. partners vullen elkaar meestal vlekkeloos aan. een oplossing zou kunnen zijn relatie therapie .

bron: CBS www.nu.nl, voor info op www.jeanpierrevandeven.nl 

 

de gemiddelde duur van een huwelijk is circa 14 jaar, 75% van de kinderen woont na de scheiding bij de moeder. 10% bij de vader, en bij circa 15% is er een co-ouderschap.

 


Beslissing

Eerste stap is via een advocaat indienen van een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank., vanaf die datum is de huwelijksgemeenschap ontbonden, dwz dat wanneer een van de partners schulden maakt is dat voor zijn/haar eigen rekening.. Dit verzoek kun je indienen bij één advocaat, maar wanneer er veel verschillen zijn kun je beter iedere een eigen advocaat nemen.

 

Bij menings verschillen kun je ook naar een mediator stappen.(is een vorm van bemiddeling door een neutraal persoon) dier helpt vinden van oplossingen voor de meningsverschillen. mediation is niet alleen goedkoper en sneller traject, maar ook een informelere manier om met elkaar in gesprek te gaan en zo de communicatie met je ex partner goed te houden.


Gemeenschap van goederen of Huwelijkse voorwaarden.

Gemeenschap van goederen, (67%)  Alle bezittingen,inkomsten en schulden zijn gemeenschappelijk

 

Huwelijkse voorwaarden,  2 mogelijkheden koude uitsluiting of verrekenbeding.

koude uitsluiting, dat betekendt dat alles wat één van beiden heeft opgebouwd van hem of haar is

een verrekenbeding betekent dat beide recht hebben van de helft van inkomsten en het vermogen dat tijdens dat huwelijk is opgebouwd.

Ouderschapsplan

Ouderschapsplan,

Zonder dit plan behandelt de rechter het verzoek om echtscheiding niet. In dit plan staat waar en bij wie de kinderen verblijven, na de scheiding blijven de rechten en plichten als ouder het zelfde. ook de kinderen worden hierbij betrokkken.Wanneer een van beide ouders vindt dat de ander niet voor de kinderen kan zorgen, kan de raad voor de Kinderbescherming worden ingeschakeld door de rechter. hun advies wordt meestal door de rechter overgenomen


convenant

Alles over (mijn) Scheiding. incl. tips
Alles over (mijn) Scheiding. incl. tips

Convenant,

de alimentatie voor de kinderen, (hoogte hangt af van de behoefte van het kind en het inkomen)

Plicht om de kinderen samen te onderhouden.

Pensioen, partner krijgt de helft wat tijdens dat huwelijk is opgebouwd.

 

Als rechter oordeelt dat het volgens de wet is, en jezelf eens bent,krijg je de beschikking en je bent officieel gescheiden.

een op de zes stellen lukt het niet om tot een overeenkomst te komen, het wordt dan een kostbare en langdurige strijd.