Omgangsregeling blad 2Vlissingen  27 december 2014    openbare vraag

Op dinsdag 23 dec werden wij per mail op de hoogte gesteld, dat onze gezins begeleidster er mee stopt. Nu weer wachten op iemand anders. Ik hoopte het nieuwe jaar rustig te kunnen beginnen, maar helaas, waarheid is anders. Er mocht van intervence maar 1x per week contactgemaakt worden met dochter via whats app of Skype, nadat dit eerst veelvuldig werd genegeerd, is na een school gesprek dit gestopt, althans dat dacht ik, het blijkt namelijk dat oudste zoon R.T. die inwoont bij ex dus ook nog eens contact heeft via whats app.

 Dit allemaal terwijl mijn thuis inwonende zoon geen contact tussen door heeft met dochter omdat hij simpel weg net als ik het telefoon nummer c.q. Skype adres niet krijgt, ik heb een maand de tijd gegeven voordat ik een gang naar de rechter zal gaan zetten.

Of het nog allemaal niet leuk genoeg is, wenst de rechter een beter contact tussen ons als ouders, dus intervence wenst een gesprek met mij en ex, daarbij moet besproken worden de dingen die ex wil o.a. school info van mijn thuis inwonende zoon, Maar ook wat ze niet wil zoals het fiets plaatje (geeft aan dat de fietser(ster) slechthorend of doof is wat de veiligheid vergroot, intervence weet dat dit waar is maar ingrijpen nee hoor, waarom zouden ze niet spelen met een kinder leven?

 Ik zie geen noodzaak om in gesprek te gaan met ex, en wanneer mij dat verplicht wordt zal ik enkel zwijgen. Heb onlangs via nieuwjaarskaart wederom een bod gedaan voor een beter contact, niets meer van vernomen.

Dochter wordt wekelijks onderdruk gezet om maar een hekel aan mij te hebben, zodat het vrijwel zeker is dat ik ze niet meer zal zien wanneer de omgangsregeling beëindigd is. Zelf snapt dochter niet waarom ze haar mobiel niet mee krijgt als ze bij ons is.

 Hopelijk gebeurd er een wonder die ons kind beschermd tegen ex die iedereen om haar vinger kan winden, net als haar familie leden die mij gigantisch zwart hebben gemaakt, voornamelijk een kolonel uit Eindhoven. Jammer voor hen ik kan 99% aantonen dat het onjuist is, zou liegen op papier ontslag kunnen betekenen?. Maar helaas mijn bewijzen worden nauwelijks bekeken door de hulp instanties. Veel mensen haten mijn blog, meestal zijn dat mensen die of niet deugen of niet tegen de waarheid kunnen, wat ik schrijf kan ik bewijzen. De rechter wilde dat ik stopte met mijn blog, dat heb ik dus niet toegegeven, wat je daar beloofd moet je ook aan houden. Wel een periode van rust tot eind van januari. Nu zult u zeggen en deze brief dan, dan was een belofte die ik bij intervence heb gelegd, konden een probleem oplossen tot vrijdag (26/12), maar het probleem was dat ze niet meer bereikbaar willen zijn, mail wordt gelezen, maar gebeld wordt je niet.

 

Ik zal wel geen kans maken om mijn dochter hier te krijgen als woonadres, simpel weg omdat ik een man ben, en vele leugens over mij heen heb gekregen, een ex die iedereen in haar macht had en nu nog heeft, zal er voor zorgen dat dit een never ending story gaat heten, dus in het belang van dochter, zet ons dan maar beide uit de ouderlijke macht ( terwijl er wel een ouder is die echt om haar geeft, maar ja een man is helaas) wat in ieder geval ten goede komt van mijn dochter !

Kortom weer veel strijden het komende jaar, dit omdat onze gezinsmanager vaker van baan wisselt dan het weer verandert, heb een kerstkaartje gestuurd naar ex met tekst “nieuwe start begint bij eerste stap in de goede richting” ook daar wordt niet op gereageerd, met haar is het onmogelijk te communiceren vandaar deze openbare mededeling. MIJN BROEK ZAKT AF VAN EX, SOMMIGE FAMILIE LEDEN, EN INTERVENCE, ik ben niet gelovig, anders zou ik bidden voor iemand van intervence die nu echt eens aan mijn dochter denkt! , en niet alleen die zwart makerij en leugens die ex samen met die leuke kolonel hebben geuit

Komende zomer vakantie zal wel weer een strijd worden omdat de dag van vertrek op vrijdag valt, de betreffende school heeft verlof verleend, officiële papieren in bezit, maar of ex daar weer mee eens is , tja ik weet het antwoord wel, u misschien ook wel

 

Deze openbare brief staat op; face-book,twitter, peters webblog, muppettrol.nl

Gestuurd naar; Intervence, Juvent, advocaat

 

 

Peter.

Download
iuntervence03012014afgeschermd.pdf
Adobe Acrobat document 131.4 KB


8-01-2015  Vanaf deze datum wekelijks contact met intervence om aan te geven dat dit niet zo kan blijven duren, en dat dit alles ten koste gaat van het welzijn van mijn twee kinderen.


20-01-2015, weer contact gehad met intervence, binnenkort een gezinsmanager, wij zijn de eerst volgende, gelukkig is de regeling van de voorjaarsvakantie goed gegaan, hopelijk geen stappen voor naar de kinderrechter voor privé gegevens van dochter waar ik als ouder recht op heb, dat moet dan nog even worden afgewacht tot eind van de maand.


24-05-2015. Het dwars zitten om de afstand tussen mij en dochter blijft maar voort duren. Bij de laatste rechtzaak heeft moeder bij de kinder rechter een zelfgeschreven brief van dochter aangeboden, waarbij de oudste zoon dit vertaald heeft in gebaren wat de rechter aan dochter vroeg. Ik zou hou om de twee weken mishandelen en dochter zou bij mij niet willen komen, Ik heb met dochter gesproken, en gaf te kennen dat moeder zei dat ik wilde voorkomen dat dochter moeder nog mag zien, ze moest hiertoe een brief van moeder overschrijven, ook gaf ze aan graag bij mij te komen, ze heeft dit op papier bevestigd, wat nu bij intervence en advocaat ligt. U begrijpt wel dat zo'n ernstige beschuldiging veel pijn doet.

bewijs dat dochter alles over moet schrijven
bewijs dat dochter alles over moet schrijven

Nu komt er weer een rechtszaak aan, dat gaat om dat de taxi in de week dat ik omgang met haar heb, de taxi mijn dochter bij mij thuis mag brengen, ex is hier mee niet eens en stapt naar de rechter.

Hier nog een bewijs dat dochter alles wat haar moeder wil gedwongen over moet schrijven, ze gebruikt hier woorden die ze nog niet eens kent


blad 3
blad 3