mening van deskundigen, betreft school keuze:


het verhaal blad 2

School; dochter zit sinds haar derde op school in Goes, zou eigenlijk doorstromen naar een vervolg school ook in Goes. Voor mij is het belangrijk dat dochter op haar gemak voelt op de school waar ze zit. Op moment komt ze een 3 tal keer op de vervolg school in Goes, dit om haar te laten wennen. Grammatica tussen de gebarentaal voor doven en de gebruikte taal op de  school in Goes  is anders, vergelijkbaar met de Engelse taal. Moest ze op een andere school (doven school) meer kunnen leren, en bv daar ook een aantal proefdagen gehad te hebben, en zichtbaar daar naar haar zin te hebben heb ik daar geen moeite mee, die moeite heb ik wel wanneer het onder een gedwongen sfeer gaat gebeuren, haar welzijn komt bij mij op de eerste plaats. het zelfde is het geval over haar implantaat, wil ze zelf na uitleg sta ik daar achter, wil ze niet en krijgt het bij wijze van spreken in haar strot geduwd zou ik alles op alles zetten om dat te voorkomen. Het gaat tenslotte om een stevige ingreep. Op moment wordt er nog niets gedwongen, blijf op de hoogte en overal bij betrokken. Heb ondertussen een goed gesprek gehad op de basis speciale school in Goes

 

Heb informatie gevraagd bij Fodok (voor info www.fodok.nl) Zij schreven mij het volgende; 

 

 Als het gaat om de schoolkeuze voor uw dochter: wij zeggen altijd dat het belangrijk is dat dove leerlingen in elk geval een toegankelijke taal tot hun beschikking hebben. Het maakt dan niet altijd uit of ze Nederlands met Gebaren of Nederlandse Gebarentaal gebruiken. Voor haar is misschien NGT toegankelijker, maar met u zal ze ongetwijfeld gewoon in NmG blijven communiceren. Kinderen zijn wat dat betreft heel flexibel.

Wat daarnaast een belangrijk punt van overweging is, is of de dove leerlingen voldoende "lotgenoten" hebben: andere leerlingen, die (ongeveer) hetzelfde hebben als zij en met wie ze makkelijk kunnen communiceren. Voor dove leerlingen is contact met andere dove leerlingen, die ook NGT beheersen, van groot belang voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Met de komst van Passend Onderwijs zullen steeds minder dove leerlingen alleen speciaal onderwijs volgen, veel van deze leerlingen gaat met een medium onderwijsarrangement naar het regulier onderwijs.

 

Zelfde vraag heb ik aan de school van mijn dochter;

 

Als ik heel eerlijk ben denk ik dat ze op een dovenschool met andere kinderen die ook doof zijn, veel gelukkiger zal zijn dan op  de vervolgschool in Goes. Alle kinderen zijn net als zij, daar zal ze steun van krijgen. Alle leerkrachten kunnen gebaren, dus ze zal qua leren ook veel meer leren en na haar schoolcarrière dus beter in de maatschappij zitten. Ze hebben op een dovenschool allemaal hetzelfde gehoorprobleem, en ze begrijpen elkaar daarom allemaal ook heel goed, daardoor weten ze ook precies wat ze nodig heeft. Niet alleen qua lesstof (want alle lesmaterialen zijn daarop aangepast) maar ook sociaal-emotioneel zullen ze haar veel beter kunnen helpen. Wat betreft de logopedie: ik denk dat ze daar heel veel kunde en kennis in huis hebben en ook wel logopedisten. En als die er niet zijn kan je altijd nog PROMPT bij een externe logopediste aanvragen. ze beheerst de basis. Dat is super knap van haar! Op een dovenschool besteden ze ook aandacht aan uitspraak, dat weet ik zeker. 

Kinderen (zeker in de puberteit) kunnen heel hard voor elkaar zijn en ik ben bang dat zij op de vervolgschool in een isolement komt. Leerkrachten die amper tot niet kunnen gebaren, klasgenoten die niet met  haar kunnen praten en ik ben bang dat ze haar zullen gaan pesten.

 

Op 10 april  2014 ben  naar de dovenschool gegaan om te kijken waar m'n dochter terecht zou komen. Het was mooi om te zien hoe snel de leerlingen onderling gebaarden naar elkaar, zoals ik mijn dochter ken denk ik dat ze het hier wel naar haar zin zou hebben, maar wel even moeilijk zou hebben dat ze daar ook doordeweeks moet verblijven. Ben wel van mening dat dit  haar achteraf ook goed doet, dan moet ze zo niet tussen strijdende ouders te zitten, en dat ze ondertussen ook voor haar zelf op leert te komen. Op die school wordt ook logopedie gegeven, met dezelfde methode als op haar huidige school, dus ook dat zit wel goed, net als de diverse opleidings mogelijkheden. Ik wilde perse de school even zien voordat ik volmondig ja kan zeggen, Nu ik dit allemaal gezien heb weet ik dat ze hier op haar goede plaats is. Wil nog wel het internaat zien.

 

 

 

 

 

mening uit 2006
mening uit 2006