verplicht in therapie bij scheiding


RIJSWIJK (ANP) - Om kinderen beter te kunnen beschermen wanneer hun ouders scheiden, moeten de ouders verplicht in therapie.

Ook moeten zij, met hulp van een bemiddelaar, een ouderschapsplan opstellen. Het risico op een vechtscheiding, waarvan kinderen de dupe zijn, moet zo worden gereduceerd. Dat schrijft de Kinderombudsman in een adviesrapport.

Kindermishandeling
Naar schatting 16.000 kinderen hebben ernstige last van de scheiding van hun ouders. Jaarlijks komen daar 3500 kinderen bij. De kinderombudsman wil met zijn rapport ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid om hun kinderen te beschermen. ,,Wat veel mensen zich niet realiseren is dat het betrekken van kinderen in een vechtscheiding een vorm van kindermishandeling is'', stelt hij.

Volgens de Kinderombudsman is het van belang dat het kind centraal staat en vooral niet verdrinkt in juridisch procedures. ,,Het huidige systeem werkt escalatie in de hand en maakt eindeloos procederen mogelijk. Er is een perverse prikkel omdat advocaten per zitting betaald worden, waardoor het loont om juridische procedures te voeren, in plaats van met elkaar om de tafel te gaan.'' Mochten de gesprekken geen afspraken opleveren, voert de rechter de regie en krijgt het kind een speciale curator als belangenbehartiger toegewezen. De staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van  Volksgezondheid schrijven aan de Tweede Kamer dat ouders op de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor ,,een fatsoenlijk verloop van hun scheiding’’. Maar omdat de bewindslieden vinden dat kinderen nooit de dupe mogen worden van een vechtscheiding, kondigen zij maatregelen aan om problemen eerder te signaleren en te voorkomen dat het uit de hand loopt.

Zo komen er proefprojecten waarbij ,,preventief hulpaanbod bij scheiding’’ door de gemeente centraal staat en er wordt proefgedraaid door één rechter de gehele echtscheidingsprocedure te laten behandelen. Ook komt er een landelijke voorlichtingscampagne om familie, buren en vrienden aan te moedigen om in te grijpen.

Bron pzc.nl