Ouderverstoting


Voorlichting over ouderverstoting, oudervervreemding en agressief-vijandig ouderschap-emotioneel en geestelijk kindermisbruik.

Een ouder die verstoten en vervreemd is uit het leven van zijn of haar kind ervaart extreem verlies, zij vragen zich af hoe hier mee om te gaan? 1e weet dat u niet alleen bent, er zijn anderen met dezelfde ervaringen. 2e weet dat u niet gek geworden bent. In onze cultuur worden wij niet aangemoedigd om ons verdriet te ervaren, we moeten sterk zijn, en het verdriet onderdrukken. Het is moeilijk hier controle over te krijgen wanneer wij in de pijn blijven hangen en onze verontwaardiging gaat overheersen, ons werk, sociaal leven en de geest worden beïnvloed.

In begin van een verstotings-vervreemdingsproces, willen wij als ouders eenvoudig niet geloven dat dit werkelijk gebeurt, we ontkennen dat de andere ouder ons kind tot dergelijke diephatelijke handelingen in staat is, en wij kiezen ervoor te geloven dat ons kind waarvan we zoveel houden, ons niet op een dergelijke verdrietig makende manier zou behandelen. 3e, veel ouders zijn in grote verwarring, het geen erop wijst dat zij niet in staat zijn om de veelheid aan emoties te kunnen identificeren, onderscheiden en verwerken.

Het dilemma blijft, wat moet ik doen met al mijn verdriet en pijn, uw fysieke woede kunt u laten afnemen door deel te nemen aan een geconcentreerde activiteit.

Probeer te communiceren met uw kind per telefoon en per email. Als U volledig het contact met uw kind hebt verloren, plaats dan prioriteit om hem/haar terug te vinden, en het contact op zijn minst te herstellen. Spaar items en memorabilia in een speciale doos of koffer die voor uw kind wordt gereserveerd en voor de mogelijkheid van toekomstig contact.

Wordt actief burger, voor positieve verandering, en leer over de sterke punten en zwakheden van het systeem dat u verwerpt om uw ouderkansen met uw kind te hebben ontnomen. Dit kan waarschijnlijk uw persoonlijke situatie niet veranderen , maar u kunt wel bijdragen om het systeem te verbeteren zodat voor andere ouders en hun kinderen die tot slachtoffer gemaakt worden het systeem te verbeteren. Wat belangrijk is dat u dit proces op uw eigen unieke manier aangaat, op een wijze waarin u gelooft dat hij voor u zal werken, zodat spook gedachten aan het verliezen van uw kind onder controle krijgt en verminderd, uw gezondheid en welzijn kunnen herstellen

http://www.parental-alienation-awareness.com
www.ouderverstoting.nl
http://www.villapinedo.nl/ </ div>.

Bron
bron