Doof / Slechthorend


Bij slechthorende of doven mensen zijn er wel middelen om te communiceren. Een gehoorapparaat of een cochleair implantaat (c.i) kunnen een oplossing bieden. Al hoort een dove met een C.I hij of zij blijft doof. Voor communicatie zijn er een aantal hulpmiddelen, vroeger was er eerst een tekst telefoon, nu is er internet, email, sms, natuurlijk gebaren taal, in twee variaties, de echte dove gebaren taal, en de Nederlands ondersteunende gebarentaal, deze is bedoeld samen met spraak te gebruiken en natuurlijk spraakafzien. Circa 12000 mensen zijn doof, en meer dan 1 miljoen mensen hebben gehoorproblemen.Veel mensen stuiten op onbegrip, en dat is jammer. Je kunt immers aan de buitenkant niet zien of iemand doof is. het is altijd goed om  tijdens een gesprek iemand aan te kijken, en rustig te praten, schreeuwen helpt dus niet, dat kan pijn doen in iemands oren

Voor slechthorende en doven mensen is er ook diverse hulpmiddelen voor binnenshuis, bv wek en waarschuwings systemen, waarbij een flits en/of tril signaal wordt afgegeven bij het gaan van de wekker, deurbel e.d, maar ook voor alarmeringssystemen. Zelf ben ik daarom ook voorstander van ondertiteling op tv, wat nu nog veel te weinig gebeurd. Daar in tegen is het gebruik van een sms alarm bericht naast de sirene bij rampen een goed inistatief

 

 Sites die de moeite waard zijn om eens te kijken, er zijn er natuurlijk veel meer

http://www.fodok.nl/

http://www.gebarencentrum.nl

http://hverdonk.home.xs4all.nl/doofblind.html

http:// auris.nl

http://kentalis.nl

              

Het eerste toestel geeft een licht signaal af wanneer bv  de deurbel of telefoon gaat, ook wanneer de slechthorende of dove persoon opgeroepen wordt door een huisgenoot.  Het tweede plaatje laat een analoge wekker zien (er zijn ook digitale) Deze wekker geeft een licht signaal af eventueel samen met een tril apparaat voor onder het kussen. Het laatste is een drukknop om personen op te roepen. Het laatste is een hoofdtelefoon die het geluid voor een slechthorende goed kan versterken.


Deze bordjes beschermen de slechthorende in het verkeer. De meest linkse bestaat het langst (S-H  Slecht horend) En de rechtse meest recent. De linkse is momenteel de bekendste , de rechtse is visueel duidelijker omdat dit taal onafhankelijk is.

Ook dove kinderen moeten naar een school, er zijn scholen die gebruik maken van de echte doventaal Nederlandse gebarentaal NGT, en er zijn scholen die gebruikmaken van Nederlands met ondersteunende gebaren NmG. De grammatica van NGT is niet te vergelijken met die van NmG.

De leerlingen van de Kring zijn kinderen met een auditieve en/of communicatieve handicap. Ten gevolge hiervan kunnen zij het onderwijs op een reguliere school niet volgen en zijn ze aangewezen op de speciale begeleiding die de Kring hen kan bieden. Het onderwijs is een deel van het totale plan voor de leerling. Hiervoor is regelmatig overleg nodig tussen ouders, leerkracht en andere mensen die zich met de leerling bezig houden.

Naast de leerkracht kan de leerling begeleidt worden door een logopedist, remedial teacher, fysiotherapeut, maatschappelijk werkende en al of niet onder schooltijd door mensen van Emergis of JIPP. Indien nodig kan een leerling gebruik maken van klassenapparatuur.

 

Leerlingen die vanuit de Kring in het regulier onderwijs worden geplaatst zullen begeleid worden door iemand van Auris Dienstverlening. Deze ambulante begeleiding wordt bekostigd uit de leerling-gebonden financiering, het zogenaamde rugzakje.

Vervolg school Auriscollege

 

Logopedisten werken op deze scholen met PROMPT.

Dat is werken met bewegingspatronen van de spraak klanken, om zo de gewenste spiregroepen te manupuleren .Op deze manier wordt een referentie op het bewegingspatroon van de klank opgebouwd en kan daarmee volgens het bewegingspatroon de klank oproepen.

Speciaal onderwijs "De Kring"Goes
Speciaal onderwijs "De Kring"Goes

Klik op de foto voor naar de website te gaan van de school


Mening van Fodok  (www.fodok.nl)  (voor ouders van dove kinderen met of zonder CI

   Als het gaat om de schoolkeuze: wij zeggen altijd dat het belangrijk is dat dove leerlingen in elk geval een toegankelijke taal tot hun beschikking hebben. Het maakt dan niet altijd uit of ze Nederlands met Gebaren of Nederlandse Gebarentaal gebruiken. Misschien NGT toegankelijker, maar zal ongetwijfeld gewoon in NmG blijven communiceren. Kinderen zijn wat dat betreft heel flexibel.

Wat daarnaast een belangrijk punt van overweging is, is of de dove leerlingen voldoende "lotgenoten" hebben: andere leerlingen, die (ongeveer) hetzelfde hebben als zij en met wie ze makkelijk kunnen communiceren. Voor dove leerlingen is contact met andere dove leerlingen, die ook NGT beheersen, van groot belang voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Met de komst van Passend Onderwijs zullen steeds minder dove leerlingen alleen speciaal onderwijs volgen, veel van deze leerlingen gaat met een medium onderwijsarrangement naar het regulier onderwijs.

 

mening speciaal onderwijs de "kring"

 Als ik heel eerlijk ben denk ik dat een dovenschool met andere kinderen die ook doof zijn, veel gelukkiger zullen zijn dan op het Auris College.  Alle leerkrachten kunnen gebaren, dus zou qua leren ook veel meer leren en na de schoolcarrière dus beter in de maatschappij zitten. Ze hebben op een dovenschool allemaal hetzelfde gehoorprobleem, en ze begrijpen elkaar daarom allemaal ook heel goed, daardoor weten ze ook precies wat een dove nodig heeft. Niet alleen qua lesstof (want alle lesmaterialen zijn daarop aangepast) maar ook sociaal-emotioneel zullen ze daar veel beter kunnen helpen. Wat betreft de logopedie: ik denk dat ze daar heel veel kunde en kennis in huis hebben en ook wel logopedisten, die kennis hebben van PROMPT. Op een dovenschool besteden ze ook aandacht aan uitspraak, dat weet ik zeker. 

 Kinderen (zeker in de puberteit) kunnen heel hard voor elkaar zijn en ik ben bang dat doven op het auriscollege in een isolement komen Leerkrachten die amper tot niet kunnen gebaren, klasgenoten die niet met een dove leerling kunnen praten, en ben bang dat ze zo iemand zullen gaan pesten.

Scholen voor doven zijn hier niet in de buurt, voor inlichtingen hier over Er zijn meerdere scholen op diverse locaties.

Polano school Rotterdam (klik op foto voor naar website)
Polano school Rotterdam (klik op foto voor naar website)