Beroerte


Een beroerte CVA cerebrovasculair accident, dat betekend  'ongeluk in een hersen bloedvat '

Een TIA is een tijdelijke doorbloedingsstoornis in de hersenen. De symptomen lijken op die van een herseninfarct,maar zijn snel, soms binnen enkele minuten, zeker binnen 24 uur weer voorbij. Ook al zijn al de verschijnselen verdwenen zoek de huisarts toch maar op. TIA's kunnen namelijk een voorbode zijn van een volledig herseninfarct.

Beroerte

Er zijn twee types beroerte, het herseninfarct en de hersenbloeding.

Herseninfarct

Circa 80% van de beroerte gevallen is een hersen infarct. Herseninfarct wordt veroorzaakt door een verstopping van een slagader.Een deel van de hersenen krijgt te weinig bloed, Hersenweefsel sterft dan af, dat gedeelte wordt het infarct genoemd.Dit kan het oorzaak zijn van trombose ( een ader slibt door aderverkalking geleidelijk aan dicht) of door embolie (is een klein bloedstolsel, afkomstig ergens anders uit het lichaam, wat losschiet en ineens de hersenslagader verstopt.

Hersenbloeding

Circa 20% is een hersenbloeding, dat is het gevolg van een lek in een hersenbloedvat, wat kan ontstaan door een zwakke plek in een bloedvatwand waardoor er bloed in de hersenen instroomt. bv een aneurysma m(dat is een uitstulping v.d bloedvatwand) De bloeding stopt meestal vanzelf door stolling of door tegendruk

Symptomen

Verlammingen in het gezicht bv scheve mond

Warrig spreken

Verlammingen (meestal aan 1 kant van het lichaam.

Verstoring of verlies v.h. gezichtsvermogen.

Verdoofd gevoel in arm,been of gezicht,tintelingen.

Ernstige hoofdpijn meestal bij bloedingen.

Duizeligheid en evenwichtsstoornissen.


Behandeling

Zo snel mogelijk naar het Ziekenhuis, waar bepaald moet worden of het een infarct of bloeding is.Bij beide gevallen zijn de gevolgen gelijk. Meest zichtbare is de halfzijdige  verlamming .Soms kan slachtoffer zijn urine niet ophouden , moeite hebben met het evenwicht

gevolgen

Na een beroerte kunnen er stoornissen ontstaan, o.a het geheugen waar je mee dingen leert, zoals taal, redeneren, waarnemen,concentratie. circa 80% heeft last van een tragere denksnelheid. Ook het geheugen kan beschadigd raken zo wordt het opslaan van nieuwe dingen bemoeilijkt, en oude herinneringen blijven. äfasie"problemen met taal (veroorzaakt door beschadiging in de linker hersenhelft) waar het taalcentrum is gelegen, dit tast het taal begrip, lezen,schrijven in verschillende mate aan.

complexe handelingen kan moeilijker worden, hier wordt de juiste volgorde ineens erg moeilijk.Ook is het mogelijk dat iemand minder aandacht heeft voor  de aangedane lichaamszijde. Of dat iemand zijn eigen kinderen niet meer herkent . dit kan ook het geval zijn bij geluiden.

mensen kunnen enorm veranderen, na een beroerte is de rem op emoties vaak weg. Snel moe, gevoelig voor lawaai en drukte.vaak is alles zwart wit

revalidatie,  fysiotherapie , logopedie, ergotherapie, maatschappelijk werk enz

Per jaar krijgen circa 41000 mensen een beroerte.

1/5 overlijdt binnen 1 jaar nadat ze zijn opgenomen in het ziekenhuis

7% overlijd binnen 28 dagen. 30 % bij een bloeding.

Wie een beroerte heeft gehad heeft 15% kans per jaar op een vasculaire aandoening.

20% overlijdt aan andere vormen van hart en vaat ziekten.

Na een infarct gaat 10%  naar een revalidatie centrum.

30% naar een verpleeghuis

60% naar een verzorgingshuis

wie overleefd kampen met lichamelijke en geestelijke stoornissen

Als revalidatie  zinvol wordt geacht, hoe eerder je begint hoe beter.

1e halfjaar meeste herstel mogelijk

na 2 jaar is er weinig verbetering meer mogelijk maar patiënt kan wel beter leren omgaan met de overgebleven beperkingen.


CVA-Trefpunt,  Voor veel mensen uit de omgeving van de patiënt verandert er het een en ander. Gevolgen kunnen zijn van spraakstoornissen , halfzijdige  verlamming tot veranderingen in gedrag en karakter. Een patiënt moet eigenlijk weer opnieuw leren leven. Een trefpunt brengt mensen met elkaar in contact in een gezellige sfeer.

druk op plaatje voor de website
druk op plaatje voor de website

Ik zelf heb op oktober 2014 een lichte beroerte gehad, waarbij mijn spraak en gezichts- vermogen niet is aangetast. Ik dacht in ziekenhuis dat ik wel tegen vallers te verwerken zou krijgen, maar uit eindelijk wel mee zou vallen. nou die kleine dingen zijn best wel veel, spullen uit je broekzak halen, sleutel in deur slot, verpakkingen (voedsel) openen, schrijven, vlees omdraaien. teveel om op te noemen. ikzelf ben getroffen aan de rechter kant. lopen ga nu redelijk, evenwicht is niet zo denderend, en mijn arm heeft een prikkelend gevoel en een stuk minder kracht.


Info bron :Hersenstichting Nederland

info bron allevo

Info bron: mijzelf

webmaster is niet aansprakelijk voor onjuisheden

Ga voor uitgebreide info naar hersenstichting Nederland

link: hersenstichting Nederland
link: hersenstichting Nederland
link  voor website allevo.nl
link voor website allevo.nl


Over hersenletsel. Vooral goed dat de omgeving dit weet!

Wist je:

-dat er volgens de Hersenstichting in Nederland zo'n 650.000 mensen zijn die beperkingen ervaren ten gevolge van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

-dat NAH veroorzaakt kan worden door een CVA, hersentumor, hartstilstand, en neurologische aandoeningen. Maar ook door bijvoorbeeld ongeval of een hevige klap tegen het hoofd.

-dat met die 650.000 alleen de getroffene wordt bedoeld. Maar dat hersenletsel het hele netwerk treft.

-dat elk hersenletsel anders is. En iedereen in een andere mate beperkingen ervaart. Maar dat er bij iedereen sprake is van een leven voor het hersenletsel en een leven na. En dat men na zo'n ingrijpende gebeurtenis verward, bang en het vertrouwen in het lichaam helemaal kwijt kan zijn.

-dat het een zoektocht is (terug) naar jezelf en elkaar, je beperkingen en je mogelijkheden, een zoektocht van vallen en opstaan.

-dat ook al is het "al" anderhalf jaar geleden (zoals omstanders wel eens benoemen) mensen met NAH vaak nog altijd dagelijks de gevolgen ervaren en het dus eigenlijk een chronische aandoening betreft.

-dat NAH een enorme impact kan hebben op verschillende gebieden, zoals onder andere: gezin, huishouden, werk, seksualiteit en intimiteit, sociale netwerk, lichamelijke gesteldheid, gedrag, persoonlijkheid, emoties en energie. Wat wordt er niet door beïnvloed?!

-dat NAH lichamelijke gevolgen kan hebben zoals verlamming, verlies van spierkracht, gezichts- en spraakvermogen.

-dat naast zichtbare gevolgen er ook veel onzichtbare restverschijnselen zijn, waarvan ik er nu maar een paar opsom: geheugen en concentratieverlies, vermoeidheid, overprikkeling en zelfs depressie.

-dat er bij mensen met hersenletsel sprake kan zijn van ongeremdheid in emoties of gedrag. Maar ook het tegenovergestelde het geval kan zijn en sommigen zich juist niet meer uiten kunnen. En dat eigenschappen van voor het letsel ook nog eens versterkt kunnen worden.

-dat mensen met NAH vaak maar 1 prikkel tegelijk kunnen verwerken en dat een te grote hoeveelheid aan prikkels hen letterlijk ziek kan maken.

Dat het daarom belangrijk is om maar 1 ding tegelijk te doen en dat in een rustige omgeving.

-dat men juist vaak door deze onzichtbare gevolgen tegen veel onbegrip aan loopt. Terwijl niet zichtbaar niet betekent dat er niets aan de hand is.

-dat overbelasting, overprikkeling en oververmoeidheid restverschijnselen nog meer kan versterken met alle gevolgen van dien. Dus begrip en steun vanuit de omgeving juist heel belangrijk is.

-dat iemand met NAH uit het niets kan gaan huilen of bijvoorbeeld boos wordt. Dat dit niet altijd met emotie te maken heeft, maar vaak ook een seintje van de hersenen is dat men te veel heeft gedaan. En dat rusten en de stilte opzoeken dan het beste is. Troosten of er tegen in gaan dan vaak alleen maar averechts werkt en men er dus beter op terug kan komen als de rust is weder gekeerd.

-dat de voorraad energie bij iemand met NAH veel sneller op is. Hersendelen moeten nu immers om de getroffen gebieden heen werken en taken overnemen waar zij eigenlijk in eerste instantie niet voor zijn gemaakt. En je alleen energie heel langzaam opbouwt, als je steeds wat energie achter de hand houdt.

-dat het netwerk soms denkt dat de getroffene gewoon geen zin heeft om iets te ondernemen. Omdat hij of zij de ene dag bergen lijkt te verzetten, maar de andere dag tot niets in staat is.

-dat bovenstaand punt zeer onterecht is, maar buitenstaanders het misschien wel beter begrijpen na deze uitleg. Als je energie zo fluctueert word je vanzelf gedwongen om prioriteiten te stellen. Omdat mensen met hersenletsel vaak om dat middagje te kunnen shoppen dagen moeten voor en bijtanken. Omdat leven met hersenletsel soms echt overleven is. Een strijd die voor buitenstaanders vaak onzichtbaar is.

-dat je kunt stellen dat mensen met NAH vaak ten onrechte als lui worden bestempeld. Terwijl zij dus eigenlijk topsporters zijn en dit de nodige respect verdient.

 

 

Bron L Van der Velden