ter info

Dit bericht omdat ik totaal geen contact meer heb met de jongste zoon A.R

Er werd gesuggereerd dat ik deze site enkel gebruik om mensen aan te vallen, dat is echter geen waar. ik schrijf geen leugens enkel waarheden. De jongste zoon heb ik al lange tijd niet meer gezien na een woorden wisseling. Is ondertussen verhuisd, heeft een ander telefoonnummer (wat ik ondertussen zo op internet heb gevonden). Ik ben klaar met A.R. Bij mij is hij niet meer welkom, met of zonder vriendin en met of zonder kleinkinderen

Hij staat in mijn testament omdat hij een kind is maar ook op mijn graf is hij niet meer welkom. Iemand die ik in het dagelijkse leven niet ziet hoef ook niet te komen wanneer ik dood ben. 

 

his message because I no longer have contact with the youngest son A.R

It has been suggested that I only use this site to attack people, but that is not true. I don't write lies just truths. I haven't seen the younger son in a long time after an altercation. Has moved in the meantime, has a different phone number (which I have found on the internet in the meantime). I'm done with A.R. He is no longer welcome with me, with or without a girlfriend and with or without grandchildren

He is in my will because he is a child, but he is no longer welcome on my grave either. Someone I don't see in daily life doesn't have to come when I'm dead.