Openbare brief

Vlissingen 27 december 2014 openbare vraag

Op dinsdag 23 dec werden wij per mail op de hoogte gesteld, dat onze gezins

begeleidster er mee stopt. Nu weer wachten op iemand anders. Ik hoopte het nieuwe

jaar rustig te kunnen beginnen, maar helaas, waarheid is anders. Er mocht van

intervence maar 1x per week contactgemaakt worden met dochter via whats app of

Skype, nadat dit eerst veelvuldig werd genegeerd, is na een school gesprek dit

gestopt, althans dat dacht ik, het blijkt namelijk dat oudste zoon R.T. die inwoont bij

ex dus ook nog eens contact heeft via whats app.

Dit allemaal terwijl mijn thuis inwonende zoon geen contact tussen door heeft met

dochter omdat hij simpel weg net als ik het telefoon nummer c.q. Skype adres niet

krijgt, ik heb een maand de tijd gegeven voordat ik een gang naar de rechter zal

gaan zetten.

Of het nog allemaal niet leuk genoeg is, wenst de rechter een beter contact tussen

ons als ouders, dus intervence wenst een gesprek met mij en ex, daarbij moet

besproken worden de dingen die ex wil o.a. school info van mijn thuis inwonende

zoon, Maar ook wat ze niet wil zoals het fiets plaatje (geeft aan dat de fietser(ster)

slechthorend of doof is wat de veiligheid vergroot, intervence weet dat dit waar is

maar ingrijpen nee hoor, waarom zouden ze niet spelen met een kinder leven?

Ik zie geen noodzaak om in gesprek te gaan met ex, en wanneer mij dat verplicht

wordt zal ik enkel zwijgen. Heb onlangs via nieuwjaarskaart wederom een bod

gedaan voor een beter contact, niets meer van vernomen.

Dochter wordt wekelijks onderdruk gezet om maar een hekel aan mij te hebben,

zodat het vrijwel zeker is dat ik ze niet meer zal zien wanneer de omgangsregeling

beëindigd is. Zelf snapt dochter niet waarom ze haar mobiel niet mee krijgt als ze bij

ons is.

Hopelijk gebeurd er een wonder die ons kind beschermd tegen ex die iedereen om

haar vinger kan winden, net als haar familie leden die mij gigantisch zwart hebben

gemaakt, voornamelijk een kolonel uit Eindhoven. Jammer voor hen ik kan 99%

aantonen dat het onjuist is, zou liegen op papier ontslag kunnen betekenen?. Maar

helaas mijn bewijzen worden nauwelijks bekeken door de hulp instanties. Veel

mensen haten mijn blog, meestal zijn dat mensen die of niet deugen of niet tegen de

waarheid kunnen, wat ik schrijf kan ik bewijzen. De rechter wilde dat ik stopte met

mijn blog, dat heb ik dus niet toegegeven, wat je daar beloofd moet je ook aan

houden. Wel een periode van rust tot eind van januari. Nu zult u zeggen en deze

brief dan, dan was een belofte die ik bij intervence heb gelegd, konden een probleem

oplossen tot vrijdag (26/12), maar het probleem was dat ze niet meer bereikbaar

willen zijn, mail wordt gelezen, maar gebeld wordt je niet.

Ik zal wel geen kans maken om mijn dochter hier te krijgen als woonadres, simpel

weg omdat ik een man ben, en vele leugens over mij heen heb gekregen, een ex die

iedereen in haar macht had en nu nog heeft, zal er voor zorgen dat dit een never

ending story gaat heten, dus in het belang van dochter, zet ons dan maar beide uit de ouderlijke macht ( terwijl er wel een ouder is die echt om haar geeft, maar ja een

man is helaas) wat in ieder geval ten goede komt van mijn dochter !

Kortom weer veel strijden het komende jaar, dit omdat onze gezinsmanager vaker

van baan wisselt dan het weer verandert, heb een kerstkaartje gestuurd naar ex met

tekst “nieuwe start begint bij eerste stap in de goede richting” ook daar wordt niet op

gereageerd, met haar is het onmogelijk te communiceren vandaar deze openbare

mededeling. MIJN BROEK ZAKT AF VAN EX, SOMMIGE FAMILIE LEDEN, EN

INTERVENCE, ik ben niet gelovig, anders zou ik bidden voor iemand van intervence

die nu echt eens aan mijn dochter denkt! , en niet alleen die zwart makerij en leugens

die ex samen met die leuke kolonel hebben geuit

Komende zomer vakantie zal wel weer een strijd worden omdat de dag van vertrek

op vrijdag valt, de betreffende school heeft verlof verleend, officiële papieren in bezit,

maar of ex daar weer mee eens is , tja ik weet het antwoord wel, u misschien ook wel

Deze openbare brief staat op; face-book,twitter, peters webblog, muppettrol.nl

Gestuurd naar; Intervence, Juvent, advocaat

Peter.